بازاریابی و فروش

مدیریت مشتریان احتمالی و گزارش های تحلیل از بازاریابی
کارشناسان فروش و بازاریابی سازمان شما برای فرصت های فروش جدید بوجود آورده و مشتریان احتمالی خود نیازمند یک پیگیری دقیق و مدیریت بر روی امور خود می باشند. در این حالت فقط یک سیستم CRM آنلاین چاره کار تیم فروش شماست. سیستم CRM به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید به راحتی مروری بر فعالیت های فروش، تبدیل مشتریان احتمالی به مشتریان واقعی و نحوه پشتیبانی از آنها را داشته باشید.
برای راضی نگهداشتن مشتریان احتمالی و تبدیل آنها به مشتری دائمی یک نرم افزار CRM کارآمد می تواند به ما کمک کند، که در نرم افزار ثانیه این قسمت دارای پارامتر های زیر می باشد:
  • امکان ثبت مشتریان احتمالی و بالقوه و تبدیل آنها به مشتریان واقعی
  • امکان ثبت اطلاعات مشتریان احتمالی
  • امکان گزارش گیری از فعالیت تیم فروش
  •  امکان گزارش گیری از فروشندگان برتر سازمان
  • امکان جستجوی نام و اطلاعات مشتریان بر اساس تاریخ ثبت و کاربر ثبت کننده اطلاعات