فرآیند بازاریابی در نمایشگاه ها


پلن از صفر تا صد فروش و بازاریابی، حضور در نمایشگاه ها
فعالیت های قبل از نمایشگاه :
    آیا مایلید:
•    برای کلیه مخاطبان خود به صورت الکترونیکی و یا چاپ گروهی دعوتنامه ارسال کنید؟
•    اطلاع رسانی و تبلیغات پیرامون حضور شما در نمایشگاه از طریق Email ، SMS  و Fax  انجام شود؟    
•    و یا به جامع ترین بانک اطلاعاتی مشاغل (www.1st.ir) با تعداد 230 هزار کسب و کار معتبر و حداکثر نرخ بروز رسانی و صحت اطلاعات دسترسی داشته باشید؟    


 فعالیت های زمان نمایشگاه :
    آیا مایلید:
•    اطلاعات بازدید کنندگان از غرفه شما به صورت فرم های الکترونیکی و آنلاین در نمایشگاه ثبت گردد؟    
•    ارسال کاتالوگ به صورت خودکار از غرفه شما برای بازدید کنندگان انجام شود؟    
•    در غرفه خود برنامه هایی مانند مسابقه، قرعه کشی و نظر سنجی برگزار کنید؟    
•    فرآیندکاری شرکت و پرسنل را در خارج از محیط شرکت (مانند وقتی که در نمایشگاه حضور دارید) از طریق اینترنت مشاهده و کنترل نمایید؟    
•    از رسانه های مختلف (Email ، SMS  و Fax ) همزمان و یا پس از پایان دوره نمایشگاه از کلیه کسانی که از غرفه شما بازدید کرده اند قدردانی و تشکر کنید؟    
•    زودتر از رقبای خود مشتریان بالقوه را شناسایی نمایید؟    

 
فعالیت های بعد از نمایشگاه :
آیا مایلید:
•    برآورد هزینه های انجام شده و سود آوری کسب شده در هر نمایشگاه را مشاهده نمایید؟    
•    فرصت های ایجاد شده در نمایشگاه را بر اساس تجربه های موفق ، پیگیری نمایید؟    
•    عملکرد پرسنل کارآمد خود را شناسایی نمایید؟    
•    با ارائه خدمات هوشمند و منظم برای مشتریان خود احساس اطمینان و اعتماد را ایجاد کنید،؟    
•    بازخورد حضور خود در نمایشگاه، همایش، سمینار و ... را جهت تصمیم گیری در حضور و یا عدم حضور در سایر نمایشگاه ها در موارد مشابه ملاحظه نمایید؟    
•    به صورت خودکار و هوشمندانه تمامی سرنخ های تجاری متناسب با کسب وکار خود را دنبال نموده و هیچکدام از فرصت های فروش را از دست ندهید؟