مدیریت مالی و صورتحساب


صدور فاکتور و پیش فاکتور و گزارش های تحلیل مالی
نرم افزار ثانیه صدور فاکتور و پیش فاکتور و گزارش های تحلیل مالی که به عنوان هسته اصلی مدیریت مالی تلقی می شوند را به وضوح مشخص می نماید و دارای پارامترهای ساده و کاربر پسند زیر می باشد: 
•    عدم نیاز به دانش قبلی در خصوص حسابداری
•    صدور پیش فاکتور برای مشتریان جهت اطلاع از مبلغ پرداختی
•    صدور فاکتور رسمی بر حسب فاکتورهای اداره محترم مالیات
•    قابلیت تغییر پیش فاکتور به فاکتور
•    تعریف تخفیف ، مالیات و هزینه های مازاد هر فاکتور
•    تعریف پیش فرض متن توضیحات فاکتور و پیش فاکتور
•    گزارش گیری از وضعیت بدهکار و بستانکار مشتریان
•    گزارش گیری از تعداد فاکتور و پیش فاکتور
•    امکان مشاهده صادر کنندگان فاکتور
•    امکان مشاهده وضعیت مالی مشتریان