تا تکمیل فیلم آموزشی شما می توانید با شماره های شرکت تماس گرفته تا بصورت تلفنی نرم افزار CRM ثانیه را به شما آموزش دهند.