اخبار نرم افزار ثانیه و تغییرات آن را دنبال کنید...
          نسخه 1.4.0 (5 تیر 1395)
 • ارتقاء اطلاع نظرات و وظایف جدید از طریق دسکتاپ نوتیفیکیشن مرورگر
          نسخه 1.3.9 (23 خرداد 1395)
 • ارتقاء امکان اضافه کردن افراد مرتبط با یک پروژه
 • ارتقاء امکان تفکیک پروژه ها براساس وضعیت فعال ، آرشیو و احتمالی
          نسخه 1.3.8 (13 خرداد 1395)
 • ارتقاء امکان انتخاب پخش هشدار صوتی و ارسال پیامک در ایجاد یادآوری
 • رفع خطا رفع ارسال چندین پیامک در حین موعد یادآوری
 • ارتقاء هشدار صوتی به هنگام وظیفه و نظر جدید
 • ارتقاء امکان فیلتر فاکتور ها براساس کد کالا
          نسخه 1.3.7 (6 خرداد 1395)
 • ارتقاء امکان پیامک متن یادآوری ، زمان موعد
 • ارتقاء هشدارصوتی به هنگام نمایش یادآوری
          نسخه 1.3.6 (19 اردیبهشت 1395)
 • ارتقاء امکان تبدیل مشتری احتمالی به واقعی در صورت تبدیل پیش فاکتور به فاکتور
         نسخه 1.3.5 (4 اردیبهشت 1395)
 • ارتقاء امکان نمایش فایل های ضمیمه در جزئیات پروژه
 • ارتقاء امکان انتخاب رنگ نمایش برای کاربران جهت نمایش در نمودار ها
 • نسخه 1.3.4 (4 اردیبهشت 1395)
 • رفع خطا رفع خطا در حین ورود به سیستم
 •  نسخه 1.3.3 (1 اردیبهشت 1395)
 • ارتقاء اضافه شدن ستون کد کالا در اقلام فاکتور
 • رفع خطا عدم امکان انتخاب عکس پیش فرض پروفایل در حساب من
 • رفع خطا رفع بهم ریختگی ترتیب اقلام فاکتور بعد از ویرایش
 • ارتقاء امکان تفکیک فروشنده و ثبت کننده در فرم صدور فاکتور و پیش فاکتور
 • ارتقاء گزارش آمار میزان و تعداد فروش در ماژول فروش و مالی
 •  
 • نسخه 1.3.2 (16 اسفند 1394)
 • رفع خطا رفع مشکل در پشتیبان گیری از پایگاه داده
 • نسخه 1.3.1 (5 اسفند 1394)
 • ارتقاء اطلاحات فنی در فرم صدور فاکتور / پیش فاکتور
 • نسخه 1.3.0 (29 بهمن 1394)
 • رفع خطا عدم نمایش وظایف و کارها در تقویم
 • رفع خطا رفع باگ در گزارش فعالیت ها که با انتخاب فیلد نتیجه رخ می داد
 • نسخه 1.2.8 (5 بهمن 1394)
 • رفع خطا عدم نمایش موضوع یک موضوع در صورت ارجاع از طریق ثبت فعالیت
 • رفع خطا رفع باگ در مدیریت قالب های چاپ
 • نسخه 1.2.7 (6 دی 1394)
 • رفع خطا رفع باگ در اکسپورت مشتریان در اطلاعات پایه
 • نسخه 1.2.6 (6 دی 1394)
 • ارتقاء امکان تعین سطح دسترسی در اکسپورت مشتریان در قسمت ثبت کننده
 • ارتقاء امکان یادآوری موعد سررسید چک ها در بخش فروش و مالی
 • نسخه 1.2.5 (1 دی 1394)
 • رفع خطا رفع مشکل سطح دسترسی موقع ثبت مشتری به همراه افراد مرتبط
 • نسخه 1.2.4 (26 آذر 1394)
 • ارتقاء امکان جستجوی افراد مرتبط در لیست مشتریان
 • ارتقاء اصلاحات جدید در قسمت ایمپورت / اکسپورت مشتریان در بخش اطلاعات پایه
 • ارتقاء بهبود های فنی در رابط کاربری
 • رفع خطا رفع مشکل صفحه بندی در بعضی از ماژول ها
 • ارتقاء امکان نمايش کاربران و گروه هائي که وظيفه به انها اطلاع داده شده. در مشاهده وظیفه
 • ارتقاء امکان مشخص کردن نقدی و اعتباری در صدور فاکتور / پیش فاکتور
 • رفع خطا رفع باگ تعداد وظایف هر پروژه در لیست پروژه ها و جزئیات پروژه
 • رفع خطا رفع باگ در مالیات تکلیفی در صدور فاکتور / پیش فاکتور
 • نسخه 1.2.3 (30 آبان 1394)
 • ارتقاء تغییرات در مدیریت اطلاعات پایه در بخش فروش و مالی
 • ارتقاء امکان مشخص کردن مالیات تکلیفی در صدور فاکتور/پیش فاکتور
 • ارتقاء امکان تکرار کردن یادآوری
 • ارتقاء امکان اضافه نمودن ضمائم در فرم تعریف پروژه
 • نسخه 1.2.2 (24 آبان 1394)
 • ارتقاء امکان انتخاب پروژه از لیست در فرم ثبت فعاليت در صورتی که موضوع فعالیت ، پروژه انتخاب شود
 • رفع خطا اصلاح لینک ویرایش فاکتور که به اشتباه مشاهده فاکتور باز میشد
 • نسخه 1.2.1 (11 آبان 1394)
 • ارتقاء بازگشت به پرونده مشتری بعد از حذف یک فاکتور یا پیش فاکتور
 • ارتقاء امکان مشخص کردن نحوه آشنائی،ثبت کننده و زمان ثبت در ایمپورت مشتریان از طریق فایل اکسل
 • ارتقاء امکان مشخص کردن نوع مشتری در ورود مشتریان از طریق فایل اکسل
 • رفع خطا رفع باگ در ایمپورت مشتریان از طریق فایل اکسل
 • رفع خطا تبدیل شدن به مشتری واقعی بعد ویرایش اطلاعات یک مشتری احتمالی
 • نسخه 1.2.0 (29 مهر 1394)
 • ارتقاء امکان ویرایش/حذف وظایف در تب همه وطایف توسط کاربر/گروه سوپرادمین
 • ارتقاء یکپارچه شدن تب پیامک و ایمیل به عنوان اطلاع رسانی در پرونده مشتری با قابلیت فیلتر
 • نسخه 1.1.9 (23 مهر 1394)
 • رفع خطا رفع باگ صفحه بندی در لیست یاآوری ها
 • نسخه 1.1.8 (19 مهر 1394)
 • ارتقاء گزینه های بیشتر در فیلتر لیست مشتریان احتمالی
 • ارتقاء امکان مشاهده سوابق پرداختی ، در نسخه چاپ فاکتور و پیش فاکتور
 • ارتقاء امکان اختصاص داده مشتری به چندین نوع ، در گزینه نوع مشتری
 • رفع باگ عدم ارسال sms در حین ثبت فاکتور و پبش فاکتور رفع خطا
 •   
 •