شرایط همکاری و نمایندگی

ثانیه به منظور سرعت بخشیدن به خواسته های مشتریان محترم از متقاضیان واجد شرایط جهت اخذ نمایندگی (حقوقی و حقیقی) دعوت بعمل می آورد:

شرایط لازم:
•    دارا بودن تجربه و دانش کافی برای فروش محصولات نرم‌افزاری
•    آشنایی و داشتن سابقه کار مرتبط
•    تکمیل فرم تقاضانامه
•    رزومه کاری قابل قبول و مرتبط همراه با داشتن حسن شهرت
•    عقد قرارداد نمایندگی رسمی با ثانیه

لازم به ذکر است درصد فروش نمایندگان محترم نرم افزار ثانیه برابر با 15% از مبلغ کل نرم افزار می باشد، با این مزیت که فروش نرم افزار از سمت نماینده نیاز به پشتیبانی ندارد و آموزش و پشتیبانی نرم افزارهای فروخته شده با گروه نرم افزاری ثانیه می باشد.