با کمی تجربه در کسب و کار و برخورد با متقاضیان نرم افزار CRM می توان فهمید که بزرگترین مشکل مشتریان، عدم نظم در فرآیند فروش و نبود گزارش گیری کامل و دقیق از فرآیندهای شرکت است. 

نرم افزار CRM به شما کمک می کند تا:
به طور دقیق فعالیت های فروش را برنامه ریزی، کنترل و پیش بینی کنید.
بتوانید فرآیند فروش و عملکرد پرسنل فروش را تجزیه و تحلیل کنید،
وظایف و کارها را مدیریت کرده و گزارش های تحلیلی به موقع داشته باشید.
نرم افزار CRM کلیه اطلاعات مورد نیاز و فعالیت های مرتبط با فروش را در دسترس شما قرار می دهد تا بجای گردآوری اطلاعات و تهیه گزارشات تمام وقت خود را صرف فروش نمایید.
نرم افزار CRM کامل ترین سیستمی است که با روش های استاندارد به افزایش  فروش کمک می کند.